[:gl]

TODOS TUS MUERTOS
A gran banda do punk-reggae arxentino

Todos Tus Muertos foi, desde o seu nacemento a mediados dos 80, todo un referente do rock latinoamericano. Tres dos seus membros máis emblemáticos -o cuarto faleceu en 2011- reúnense por primeira vez en España 16 anos despois da súa separación para ofrecer un directo absolutamente inclemente, marcado por unha audaz mestura na que teñen cabida o punk, o rap, o metal e ata o hardcore, pero tamén melodiosos fragmentos de rancheiras populares e un particularísimo rock rebelde, preñado de letras insurrectas, no que resoan os ecos de amigos da banda como Manu Chao ou Fermín Muguruza.

O que naceu como unha banda mestiza que conxugaba os gustos musicais dos seus integrantes acabou marcando unha época no rock Latinoamericano. Distanciáronse no 2000, na cúspide do seu éxito, porque cada un dos seus membros quería explorar o seu propio camiño. Volven agora, cun directo que non escatima ningún dos seus temas clásicos. Un concerto imprescindible que fará cantar, saltar e poguear ao público do SonRías na que será a única oportunidade en Galicia de gozar co reencontro dunha das bandas máis icónicas da música latinoamericana.

Máis información: Facebook | Spotify

Formación
Fidel Nadal: Voz
Pablo Molina: Voz
Felix Gutiérrez: Baixo e coros
Germán Álvarez: Teclado e coros
Damián Asunto: Batería
Ricardo Sanguinetti: Guitarra

Discografía
1988 Todos Tus Muertos
1991 Nena de Hiroshima
1994 Dale Aborigen
1995 Argentina te asesina
1996 Suversiones
1998 El camino real
2006 Reunión en vivo
2010 Crisis mundial

[:es]

TODOS TUS MUERTOS
La gran banda del punk-reggae argentino

Todos Tus Muertos ha sido, desde su nacimiento a mediados de los 80, todo un referente del rock latinoamericano. Tres de sus miembros más emblemáticos -el cuarto falleció en 2011- se reúnen por primera vez en España 16 años después de su separación para ofrecer un directo absolutamente inclemente, marcado por una audaz mezcla en la que tienen cabida el punk, el rap, el metal y hasta el hardcore, pero también melodiosos fragmentos de rancheras populares y un particularísimo rock rebelde, preñado de letras insurrectas, en el que resuenan los ecos de amigos de la banda como Manu Chao o Fermín Muguruza.

Lo que nació como una banda mestiza que conjugaba los gustos musicales de sus integrantes acabó marcando una época en el rock Latinoamericano. Se distanciaron en el 2000, en la cúspide de su éxito, porque cada uno de sus miembros quería explorar su propio camino. Vuelven ahora, con un directo que no escatima ninguno de sus temas clásicos. Un concierto imprescindible que hará cantar, saltar y poguear al público del SonRías en la que será la única oportunidad en Galicia de gozar con el reencuentro de una de las bandas más icónicas de la música latinoamericana.

Más información: Facebook | Spotify

Formación
Fidel Nadal: Voz
Pablo Molina: Voz
Felix Gutiérrez: Bajo y coros
Germán Álvarez: Teclado y coros
Damián Asunto: Batería
Ricardo Sanguinetti: Guitarra

Discografía
1988 Todos Tus Muertos
1991 Nena de Hiroshima
1994 Dale Aborigen
1995 Argentina te asesina
1996 Suversiones
1998 El camino real
2006 Reunión en vivo
2010 Crisis mundial

[:]