[:gl]

O SonRías Baixas 2017 está seleccionado na cuarta edición dos Premios Fest como Mellor Festival de Mediano Formato, Mellor Campaña de Comunicación, Mellores actividades paralelas, Festival máis sustentable e Festival máis tecnolóxico. Tamén están seleccionadas as actuacións de Estopa e Dubioza Kolectiv como mellor directo nacional e internacional, respectivamente.

Premios Fest é o único recoñecemento en España adicado aos festivais de música, unha referencia fundamental do sector e Marca de Calidade. O público pode votar os seus eventos favoritos a través de a web -ata o próximo 10 de outubro- e un xurado profesional fai o propio os días 11 e 12 de outubro. Do voto de ambas as dúas partes xéranse dúas listas ordeadas pola cantidade de votos recibidos, de maior a menor. O voto do Xurado Pro pondérase un 50% sobre o do público. A suma de ambas as listas dará como resultado unha lista curta co tres primeiros postos, que serán os finalistas. O primeiro posto da lista será o gañador do IV Premios Fest.[:es]

El SonRías Baixas 2017 está nominado en la cuarta edición de los Premios Fest como Mejor Festival de Mediano Formato, Mejor Campaña de Comunicación, Mejores actividades paralelas, Festival más sostenible y Festival más tecnológico. También están nominadas las actuaciones de Estopa y Dubioza Kolectiv como mejor directo nacional e internacional, respectivamente.

Premios Fest es el único reconocimiento en España dedicado a los festivales de música, una referencia fundamental del sector y Marca de Calidad. El público puede votar sus eventos favoritos a través de la web -hasta el próximo 10 de octubre- y un jurado profesional hace lo propio los días 11 y 12 de octubre. Del voto de ambas partes se generan dos listas ordenadas por votos recibidos, de mayor a menor. El voto del Jurado Pro se pondera un 50% sobre el del público. La suma de ambas listas dará como resultado una lista corta con los tres primeros puestos, que serán los finalistas. El primer puesto de la lista será el ganador de los IV Premios Fest. Los premios honoríficos son decididos por el jurado que conforma la plataforma profesional.

[:]