*Non se poderá pedir a devolución das precargas suxeitas a algún tipo de promoción

O importe recargado poderá empregarse para consumir nas barras do recinto, zona de acampada, área gastronómica ou para mercar merchandising o oficial do Festival.

Só o abono da acceso á zona de acampa, marca esta opción ao comprar a túa entrada para adquirir este dereito.