Merca xa a túa entrada a prezo reducido!

Merca xa a túa entrada a prezo reducido!

+ Info

PROMO PRECARGA: Carga xa a túa pulseira  e recibe saldo extra de agasallo

ZONA DE ACAMPADA: Se queres ter dereito de acceso á zona acampada marca a casilla acampada durante o proceso de compra. O aforo é limitado.

ENTRADAS NOMINAIS: Durante o proceso de compra, o comprador terá que indicar os nomes e apelidos de cada unha das persoas que acudan ao festival con cada entrada adquirida. As entradas son nominais, a persoa que veña reflexada na entrada non poderá ser outra persoa diferente ao asistente ao evento, para ese efecto poderánselle requirir o D.N.I. ou pasaporte para acreditar a súa identidade nas taquillas habilitadas para trocar a entrada pola pulseira de acceso aos distintos recintos do festival.

CAMBIOS DE NOME: Proximamente indicaremos como cambiar o nome da túa entrada no caso de non poder asistir.Os cambios só se poderán facer unha vez. Previo pago das taxas correspondentes (0,50€)

como cambiar el nome de tu entrada en caso de no poder asistir. Los cambios sólo se podrán hacer una vez. Previo pago de las taxas correspondientes (0,50€)

*Non se poderá pedir a devolución das precargas suxeitas a algún tipo de promoción. Se ao abandonar o festival segues tendo saldo na túa pulseira, poderás pedir a devolución en liña do teu diñeiro, do 4 ás 00:00 ata o día 11 de agosto ás 23:59h

O importe recargado poderá empregarse para consumir nas barras do recinto, zona de acampada, área gastronómica ou para mercar merchandising oficial do Festival.

Só o abono da acceso á zona de acampa, marca esta opción ao comprar a túa entrada para adquirir este dereito.