ZONA DE ACAMPADA

A zona de acampada está situada a 3 minutos tanto do recinto do festival como da praia. Accédese á mesma desde a rúa Pazos Fontenla 73. E en horario de 10h a 20h tamén desde a rúa Alexandre Bóveda á altura do número 27.

A acampada é gratuita coa adquisición do Abono para os 3 días do Festival, con entrada a partir das 12:00h do xoves 1 de agosto e a saída será antes das 13:00h do domingo 4 de agosto.

O Festival SonRías Baixas dispoñerá de todos os servizos básicos para que a túa estancia sexa o máis cómoda posible. Contará con baños, duchas, control de accesos as 24 horas, barra, servizo de limpeza e recollida de residuos. Tambén haberá un espazo reservado para persoas con mobilidade reducida. Para usalo, por favor, contactade coa organización antes do venres ás 12h da mañá. Se ninguén o require, despois dese momento será liberado para que o usen o resto das e dos festivaleiros.

Aínda que contaremos cun segundo recinto de acampada para cuando se encha o primeiro, o aforo da zona de acampada é limitado.

 

1. ¿Quen pode utilizar a zona de acampada?

O dereito de acampada obtense soamente coa adquisición do Abono e marcando a casiña “quero acampada” no proceso de compra. O espazo e o aforo son limitados e ocuparanse por orde de chegada. Se non marcaches a casiña ao mercar a túa entrada e agora queres acceso, ponte en contacto con nós en festival@sonriasbaixas.info

2. ¿Como podo acceder á zona de acampada?

A zona de acampada ten acceso restrinxido e unha extensión limitada. Para entrar a ela deberás levar a pulseira do festival que dá acceso a esta zona.

3. ¿Desde cando se pode acampar?

A acampada estará aberta desde o xoves 1 ás 12h, ata o domingo 4 ás 13h. Data e hora en que todas as persoas acampadas deberán desaloxar a zona.

5. Servizos da zona de acampada

  • Zona de acampada con parte de sombra arbolada
  • Zona de duchas e aseos
  • Extintores
  • Barra as 24 horas
  • Control de acceso as 24 horas
  • Servizo de limpeza
  • Papeleiras e illas de reciclaxe para a separación de resíduos.

6. As tendas e a súa instalación

 • Pola vosa seguridade, só é posible acampar con tendas de campaña. Non se poderán montar “ceadores”, toldos, lonas, carpas ou otros elementos que supoñan unha extensión horizontal ou vertical ao espazo da tenda de campaña.
 • A acampada realizarase por orde de chegada (non se poden reservar espazos) e en todo momento seguiranse as indicacións do persoal do Festival. Está prohibido acampar fóra da área habilitada, incluidos os corredores.
 • O persoal do Festival poderá denegar a instalación de tendas de campaña ou outros elementos que poidan resultar perigosos para as persoas ou as cousas.
 • Está prohibido suxeitar as tendas a outros puntos que non sexan o chan e, específicamente, prohíbese por seguridade atar cordas ou outros elementos que supoñan unha barreira entre tendas, árbores ou valos. Os accesos e as saídas de emerxencia, deben estar completamente despexadas para o paso de persoas.
 • Queda reservado o dereito de admisión.

7. Condicións da zona de acampada

 • Pulseiras: Coida a túa pulseira cashless e recorda que hai que conservala durante os días que dura o Festival, pois se che lerá cada vez que accedas e saias da zona de acampada. O seu uso é individual e intransferible e calquera deterioro ou manipulación poderá revocar o teu dereito de acceso.
 • Comida e Bebida: aínda que se pode acceder con bebida e comida, a organización resérvase o dereito a vetar a entrada de algún obxecto, sustancia ou material que considere perigoso.
 • Descanso: a zona de acampada é para durmir. Están prohibidos dispositivos de audio e calquera elemento que poida perturbar o descanso de veciños e campistas. O respecto e o silencio son esenciais.
 • Lume: Está terminantemente prohibido facer calquera tipo de lume ou acceder con camping gas ou elementos inflamables (incluidos candís).
 • Mascotas e vehículos: Queda prohibida a entrada de mascotas (excepto cans guía) ou vehículos á zona de acampada.
 • O entorno: tanto na zona de acampada como nas praias é esencial que o lixo se leve ao contedor máis próximo. O SonRías Baixas colaboramos con Ecoembes e EcoVidrio, para realizar a separación de residuos xerados durante o festival, pedímosvos que colaboredes levando cada residuo ao contedor que lle corresponde. Atoparedes illas de reciclaxe ao longo da zona de acampada, e un punto limpo no acceso principal á zona de acampada. Lembrade que as cabichas son moi contaminantes e que recollelas do chan é unha tarefa complicada.
 • Aveños de valor: Non deixedes aveños de valor na Zona de Acampada. A organización do festival non se fai responsable de calquera roubo, dano ou outra actuación delitiva que se poida ocasionar.

Moitas grazas pola vosa colaboración. Se tedes calquera dúbida, contactade con nós.