[:gl]

Atlantic Fest, Festival 17º Ribeira Sacra, Festival de la Luz, Revenidas, Sinsal SON Estrella Galicia, SonRías Baixas, Vive Nigrán e WOS Festival SON Estrella Galicia conforman a asociación Festivais de Galicia, que se presentou esta mañá en Santiago de Compostela.

Os festivais asociados reúnen, cada ano, a máis de 75.000 persoas, xeran máis de 600 postos de traballo e invisten 1,5 millóns de euros no territorio. Ademáis, contan cun amplo recoñecemento a nivel galego e español e mesmo internacional: entre todos, atesouran varios premios nacionais e internacionais, contan con casi 400.000 seguidores/as en redes sociais e son un factor esencial de visibilización dos municipios onde se celebran, atraendo milleiros de visitantes e turistas.

Xabier Alonso, xerente da asociación, adiantou na presentación que Festivais de Galicia nace co obxectivo de “visibilizar un sector profesional que xera emprego e retorno económico, social e medioambiental para o territorio e para outros sectores” e máis de “regular as boas prácticas que favorezan a competencia sana”. Un exemplo destas boas prácticas é a avaliación do impacto sobre o territorio: “é necesario establecer novas metodoloxías que solventen a falta de obxectividade que se dá actualmente neste aspecto, non só a nivel galego senón a nivel estatal e non só na medición cuantitativa, senón tamén na cualitativa”, explicou Alonso.

Luis Campos, representante do Sinsal SON Estrella Galicia e presidente da nova asociación, asegurou que este proxecto é “algo inédito en España”, no que empresas distintas pero complementarias se unen para facer colectivamente o que non poden facer individualmente. A maior preocupación da asociación é promover festivais únicos, diferenciados, con valores singulares, adaptados á realidade do noso entorno social e xeográfico, seguros e sostibles, en armonía co territorio e co medio ambiente.

Carlos Montilla, do 17º Ribeira Sacra, destacou que se trata dunha “carreira a medio prazo” e caracterizou os festivais galegos pola súa “profesionalidade, calidade, cantidade e diversidade”. “A asociación é aberta e dentro dela caben distintas sensibilidades, con festivais urbanos e rurais, de interior e de costa, etc.”, apuntou.

Jordi Lauren, do Festival SonRías Baixas, salientou o “optimismo” do colectivo á hora de buscar solucións para as necesidades tanto do sector dos festivais como do conxunto do sector musical e mesmo cultural. “O reto é construír un modelo de festival en calidade, profesionalización e seguridade”.

Todos eles destacaron que non son competencia, que comparten coñecementos e todos unidos poden crear novos públicos e construír un modelo conxunto produtivo que beneficie estratexicamente a todos/as.[:es]

Atlantic Fest, Festival 17º Ribeira Sacra, Festival de la Luz, Revenidas, Sinsal SON Estrella Galicia, SonRías Baixas, Vive Nigrán y WOS Festival SON Estrella Galicia conforman la asociación Festivales de Galicia, que se presentó esta mañana en Santiago de Compostela.

Los festivales asociados reúnen, cada año, a más de 75.000 personas, generan más de 600 puestos de trabajo e invierten 1,5 millones de euros en el territorio. Ademáis, cuentan con un amplio reconocimiento a nivel gallego y español e incluso internacional: entre todos atesoran varios premios nacionales e internacionales, cuentan con casi 400.000 seguidores/las en redes sociales y son un factor esencial de visibilización de los municipios donde se celebran, atrayendo visitantes y turistas.

Xabier Alonso, gerente de la asociación, adelantó en la presentación que Festivales de Galicia nace con el objetivo de “visibilizar un sector profesional que genera empleo y retorno económico, social y medioambiental para el territorio y para otros sectores” y de “regular las buenas prácticas que favorezcan la competencia sana”. Un ejemplo de estas buenas prácticas es la evaluación del impacto sobre el territorio: “es necesario establecer nuevas metodologías que solventen la falta de objetividad que se da actualmente en este aspecto, no solo a nivel gallego sino a nivel estatal y no solo en la medición cuantitativa, sino también en la cualitativa”, explicó Alonso.

Luis Campos, representante del Sinsal SON Estrella Galicia y presidente de la nueva asociación, aseguró que este proyecto es “algo inédito en España”, en el que empresas distintas pero complementarias se unen para hacer colectivamente lo que no pueden hacer individualmente. La mayor preocupación de la asociación es promover festivales únicos, diferenciados, con valores singulares, adaptados a la realidad de nuestro entorno social y geográfico, seguros y sostenibles, en armonía con el territorio y con el medio ambiente.

Carlos Montilla, del 17º Ribeira Sacra, destacó que se trata de una “carrera a medio plazo” y caracterizó los festivales gallegos por su “profesionalidad, calidad, cantidad y diversidad”. “La asociación es abierta y dentro de ella caben distintas sensibilidades, con festivales urbanos y rurales, de interior y de costa, etc.”, apuntó.

Jordi Lauren, del Festival SonRías Baixas, destacó el “optimismo” del colectivo a la hora de buscar soluciones para las necesidades tanto del sector de los festivales como del conjunto del sector musical e incluso cultural. “El reto es construir un modelo de festival en calidad, profesionalización y seguridad”.

Todos ellos destacaron que no son competencia, que comparten conocimientos y todos unidos pueden crear nuevos públicos y construir un modelo conjunto productivo que beneficie estratégicamente a todos/las.[:]