[:gl]Todos Tus Muertos foi, desde o seu nacemento a mediados dos 80, todo un referente do rock latinoamericano. Tres dos seus membros máis emblemáticos -o cuarto faleceu en 2011- reúnense por primeira vez en España 16 anos despois da súa separación para ofrecer a primeira fin de semana de agosto, en Bueu, un concerto imprescindible que fará cantar, saltar e poguear ao público do SonRías na que será a única oportunidade en Galicia de gozar co reencontro dunha das bandas máis icónicas da música latinoamericana. Damos continuidade, así, á presenza de grandes bandas da outra beira do Atlántico no Festival.

Os arxentinos súmanse, xunto co metal, o rock e o rap da mítica banda sevillana Narco -referencia imprescindible no rock español- e máis co proxecto persoal do carismático cantante e compositor de El Puchero del Hortelano, ARCO, ao cartel da XV edición do Festival SonRías Baixas, do que xa anunciaramos a Amparanoia e SES. Dende hoxe e por un tempo limitado, as entradas están á venda cun prezo especial de 27,50 € máis gastos os tres días de concertos, acampada incluída. Axiña se confirmarán o resto dos artistas.

O que naceu como unha banda mestiza que conxugaba os gustos musicais dos seus integrantes acabou marcando unha época no rock Latinoamericano. Todos tus muertos distanciáronse no 2000, na cúspide do seu éxito, porque cada un dos seus membros quería explorar o seu propio camiño. Volven agora, cun directo que non escatima ningún dos seus temas clásicos. No SonRías Baixas ofrecerán un concerto absolutamente inclemente, marcado por unha audaz mestura na que teñen cabida o punk, o rap, o metal e ata o hardcore, pero tamén melodiosos fragmentos de rancheiras populares e un particularísimo rock rebelde, preñado de letras insurrectas, no que resoan os ecos de amigos da banda como Manu Chao ou Fermín Muguruza.

Narco forxa un estilo inconfundible no que conviven o metal, o rock e o rap. Os sons duros, combativos e agresivos da banda únense aos violentos cambios vocais de Distorsión Morais e Viquingo M.D. nun enerxético directo repleto de temas rotundos, envelenados de ironía e crueza. A banda naceu en Sevilla en 1997 e a comezos do milenio foi considerada “o grupo español máis orixinal dos últimos tempos” pola revista Rocksound. Despois de alcanzar un éxito rotundo nos seus primeiros anos de vida, en 2003 decidiron tomarse un descanso, pero non tardaron en sentir a chamada dos escenarios, que xa non volveron a abandonar. Desde 2008 énchenos cos seus elaborados riffs, o seu impactante estética e cunha gran variedade de influencias musicais.

O carismático cantante, guitarrista e compositor de El Puchero del Hortelano, Antonio Arco, conquistará o escenario do SonRías Baixas co seu proxecto persoal, ARCO, no que os fans da mítica banda recoñecerán a súa característica voz rota e a instrumentación clásica de banda de rock, matizada por unhas coidadas letras que destacan pola súa emotividade e intensidade. Unha proposta persoal, a medio camiño entre a tradición de Sabina e os Extremoduro máis pausados, que entronca con esa xeración de músicos urbanos que percorren con soltura os camiños que unen o rock de acento flamenco e o pop de aspiración masiva.[:es]Todos Tus Muertos ha sido, desde su nacimiento a mediados de los 80, todo un referente del rock latinoamericano. Tres de sus miembros más emblemáticos -el cuarto falleció en 2011- se reunen por primera vez en España 16 años despues de su separación para ofrecer el primer fin de semana de agosto, en Bueu, un concierto imprescindible que hará cantar, saltar y poguear al público del SonRías en la que será la única oportunidad en Galicia de gozar con el reencuentro de una de las bandas más icónicas de la música latinoamericana. La organización da así continuidad a la presencia de grandes bandas de la otra orilla del Atlántico en el Festival.

Los argentinos se suman, junto con el metal, el rock y el rap de la mítica banda sevillana Narco -referencia imprescindible en el rock español- y con el proyecto personal del carismático cantante y compositor de El Puchero del Hortelano, ARCO, al cartel de la XV edición del Festival SonRías Baixas, en el que ya habíamos anunciado la presencia de Amparanoia y SES. Las entradas tendrán desde hoy mismo un precio especial de 27,50 euros más gastos los tres días de conciertos, acampada incluida. Pronto confirmaremos el resto de los artistas.

La que nació como una banda mestiza que conjugaba los gustos musicales de sus integrantes acabó marcando una época en el rock Latinoamericano. Todos tus muertos se distanciaron en el 2000, en la cúspide de su éxito, porque cada uno de sus miembros quería explorar su propio camino. Vuelven ahora, con un directo que no escatima ninguno de sus temas clásicos. En el SonRías Baixas ofrecerán un concierto absolutamente inclemente, marcado por una audaz mezcla en la que tienen cabida el punk, el rap, el metal y hasta el hardcore, pero también melodiosos fragmentos de rancheras populares y un particularísimo rock rebelde, preñado de letras insurrectas, en el que resuenan los ecos de amigos de la banda como Manu Chao o Fermín Muguruza.

Narco forja un estilo inconfundible en el que conviven el metal, el rock y el rap. Los sonidos duros, combativos y agresivos de la banda se unen a los violentos cambios vocales de Distorsión Morales y Vikingo M.D. en un energético directo repleto de temas rotundos, envenenados de ironía y crudeza. La banda nació en Sevilla en 1997 y a comienzos del milenio fue considerada “el grupo español más original de los últimos tiempos” por la revista Rocksound. Después de alcanzar un éxito rotundo nos sus primeros años de vida, en 2003 decidieron tomarse un descanso, pero no tardaron en sentir la llamada de los escenarios, que ya no volvieron a abandonar. Desde 2008 los llenan con sus elaborados riffs, su impactante estética y con una gran variedad de influencias musicales.

El carismático cantante, guitarrista y compositor de El Puchero del Hortelano, Antonio Arco, conquistará el escenario del SonRías Baixas con su proyecto personal, ARCO, en el que los fans de la mítica banda reconocerán su característica voz y la instrumentación clásica de banda de rock, matizada por unas cuidadas letras que destacan por su emotividad e intensidad. Una propuesta personal, a medio camino entre la tradición de Sabina y los Extremoduro más pausados, que entronca con esa generación de músicos urbanos que recorren con soltura los caminos que unen el rock de acento flamenco y el pop de aspiración masiva.

[:]